Disse betingelser regulerer forholdet mellem Nickelodeon International Ltd og dig, når du bruger vores Tjenester. Du bedes derfor læse Betingelserne, inden du bruger vores Tjenester. Når du bruger vores Tjenester accepterer du at følge Betingelserne. For visse dele af Tjenesten og konkurrencer anvendes specifikke instruktioner, som du skal følger, hvis du bruger disse dele af Tjenesten og/eller deltager i sådanne konkurrencer. Hvis sådanne instruktioner og/eller regler afviger fra disse betingelser er det angivet i de særlige instruktioner og/eller regler. Disse Betingelser gælder, så længe du bruger vores Tjenester, og du er bundet af betingelserne, selvom din brug af Tjenesten afsluttes.

1. DEFINITIONER

"Betingelser" - disse brugerbetingelser, herunder tilhørende retningslinjer for Personoplysninger, vores regler for online/mobil-konkurrencer, regler for mobiltelefonitjenester og vores adfærdsregler for chat og opslagstavle;

"Tjeneste(r)" - de Tjenester, som tilbydes af os eller vores associerede virksomheder, og som består af, at vi giver dig oplysninger via vores/ en webside eller via vores app;

"Information" - alt information og materiale, som leveres af os via vores Tjenester;

"Registreringsformular" - den formular, som du skal udfylde for at modtage nyhedsbreve og/eller deltage i online-konkurrencer og i givet fald, bruge Tjenesten og/eller registrere dig;

"Personoplysninger" - oplysninger, der kan henføres til din person, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato (hvis nødvendigt), e-mailadresse eller andre oplysninger, der gør det muligt for andre at identificere dig, som registreres af os, når du f.eks. tilmelder dig nogle af vores Tjenester og/eller deltage i en konkurrence;

"vi", "os", "vores" - Nickelodeon International Ltd, UK, 17 - 29 Hawley Crescent,Camden, London NW1 8TT, c/o Viacom International Media Network, Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm;

"Webside" - nickjr.dk og alle andre websider, som er forbundet med denne webside;

"App" - vores mobile applikation Nickelodeon Play;

"Eget Materiale" - materiale, der er uploadet af slutbrugeren på Tjenesten, såsom f.eks. videoklip, fotos, billeder, tekst og/eller sangmateriale; "Associerede virksomheder" - vores datterselskaber, filialer og moderselskab, samt virksomheder, som vi har bestemt indflydelse i;

"du, "dig" "din" - refererer til dig som slutbruger af Tjenesten.

2. TJENESTEN

Tjenesten tilbydes som den er, og vi kan ikke garantere for Tjenesten og/eller den information, som hentes gennem Tjenesten, uanset om det kommer fra os eller fra tredjemand. Du anerkender og accepterer, at vi kan opdatere og ændre Tjenesten fra tid til anden, at vi kan bestemme og ændre regler og begrænsninger vedrørende Tjenesten og dens anvendelse, og at vi ikke er ansvarlige for forsinkelser eller fejl i Tjenesten.

Du forstår og accepterer, at (a) det er teknisk umuligt at stille en fejlfri Tjeneste til rådighed, og at vi ikke kan love at gøre det; (b) fejl kan føre til, at Tjenesten ikke kan anvendes midlertidig; (c) det materiale, som du modtager, når du bruger Tjenesten kan indeholde fejl; og (d) at Tjenesten kan påvirkes af omstændigheder uden for vores kontrol.

Vi gør alt for at forhindre virus, som kan pådrages ved at se oplysninger på Tjenesten, men vi anbefaler, at du bruger antivirusprogram på din computer, når du anvender Tjenesten.

3. RETTIGHEDER

Vi værner stærkt om intellektuel ejendomsret og kræver derfor, at vores brugere respekterer alle immaterielle rettigheder såsom, men ikke begrænset til vores og tredjeparts ophavsret og varemærkeret. Ved at benytte Tjenesten, accepterer du, at vi kun stiller information til rådighed for din personlige, ikke-kommercielle brug. Informationen må ikke anvendes til andre formål (f.eks. publikationen, reproduktion, kopiering og/eller overførsel til offentligheden). Du må ikke selv eller ved at tillade eller hjælpe en tredjepart her med, kopiere, reproducere, redigerer, downloade, sende, lagre (f.eks. på anden webside), distribuere, udsende, overføre, kommercielt udnytte eller på anden måde bruge informationen. Du må heller ikke skabe afledte værker eller foretage såkaldt reverse engineering eller dekompilering eller på anden vis forsøge at afsløre kildekoden i informationen eller omgå tekniske beskyttelsesforanstaltninger vedrørende informationen. Du må heller ikke sælge, underlicensere, downloade til en anden, lade nogen få pant i eller lignende rettigheder til informationen eller på anden måde overføre nogen form for ret til informationen. Uautoriseret eller forbudt brug af Tjenesten eller informationen kan medføre erstatningsansvar og/eller retsforfølgning i henhold til gældende lov.

Vores navn, vores billeder og logoer, samt billeder og logoer tilhører tredjepart (herunder deres Tjenester og produkter) tilhører os eller respektive tredjepart, og du har ingen ret til at bruge dem. Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder, som findes på Tjenesten (herunder design, udformning, udseende og fornemmelse, såkaldt "look and feel") og alt information, der er en del af Tjenesten skal ses som vores ejendom, vores associerede virksomheders ejendom eller vores licensgiveres ejendom. Særskilte regler gælder for Eget Materiale, se mere under punkt 5 nedenfor.

4. BRUGERADFÆRD

Din brug af Tjenesten skal være i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser og god "netikette". Du alene er ansvarlig for alle aktiviteter og fejl i forhold til din brug af Tjenesten. Du må ikke bruge Tjenesten:

a) til et ulovligt formål;

b) på nogen måde, der forstyrrer, skader eller fører til en mindre effektiv Tjeneste;

c) på nogen måde, der kan skade eller forstyrre en anden brugers computer;

d) på nogen måde, der kan være nedsættende, uanstændig, vulgær eller obskøn, pornografisk, racistisk, etnisk krænkende, ærekrænkende eller på anden måde skaber irritation eller ubehag (f.eks ved at uploade materiale af angivne natur);

e) til at uploade eller overføre computervirus, f.eks. såkaldte timebombs, cancelbots, worms, trojan horses, spyware eller andre potentielt skadelige computerfiler, information eller programmer;

f) som et middel til at true, forfølge, chikanere, udnytte, diskriminerer eller på anden måde forulempe andre brugere eller til at indsamle, gemme, vise, reproducere eller drage fordel af andres Personoplysninger eller forstyrre privatlivets fred;

g) på en måde, der udgør overtrædelse eller krænkelse af anden persons, virksomheds eller selskabs rettigheder, f.eks. ophavsret eller fortrolighed, h) til kommerciel brug, f.eks. annoncering, kampagner, publicitet, markedsføring eller udbud af varer eller tjenesteydelser,

i) til at skabe en falsk identitet med det formål at vildlede andre mht. afsenderens identitet eller meddelelsens oprindelse, f.eks. ved at personificere en medarbejder, leder eller vært hos os eller andre brugere, eller

j) til at upload, overføre eller anden tilrådighedsstillelse af adresseret eller ulovlig reklame, salgsmateriale, spam, kædebreve, pyramidespil eller andre uønskede meddelelser.

Vi kontrollerer ikke indholdet af dine eller andres meddelelser på Tjenesten og garanterer ikke for kvaliteten af sådant materiale. Ved at bruge Tjenesten risikerer du, at blive udsat for indhold, der er frastødende eller utiltalende.

Vi overvåger eller gennemgå generelt ikke materiale, der sendes fra dig eller andre brugere via Tjenesten. Du accepterer dog, at vi altid her ret (men ikke pligten) til at overvåge eller gennemgå sådant materiale og til at nægte adgang til eller flytte materiale, som er stillet til rådighed via Tjenesten. Alle meddelelser og alt materiale, der sendes via Tjenesten skal overholde vores regler for chat og opslagstavle, som udgør en del af disse betingelser.

5. TILRÅDIGHEDSSTILLELSE AF EGET MATERIALE

Du bevarer ejerskabet af Eget Materiale, som du uploader til Tjenesten, f.eks. videoer, lyd, stillbilleder og kunstværker, links, indlejrede data, information, software eller tekst. Når du uploader dit Eget Materiale, giver du os og vores associerede virksomheder evig, ikke-eksklusiv, omkostningsfri, verdensomspændende licens til at bruge og udnytte sådant Eget Materiale eller del af det, som vi anser for passende. Vi har også ret til at slette, ændre, redigere eller på anden måde omarbejde Eget Materiale, som du uploader på Tjenesten. Du afstår, i det omfang det er tilladt ved lov, også fra alle såkaldt ideelle rettigheder eller lignende rettigheder i forhold til Eget Materiale.

Du er ansvarlig for Eget Materiale, og konsekvenserne af at uploade Eget Materiale, hvilket betyder, at du kan stilles til ansvar for brugen af materialet ved f.eks. en domstol.

Når du uploader Eget Materiale, garanteret du, at du ejer og/eller har anskaffet tilstrækkelige licenser, rettigheder, godkendelser og/eller tilladelse til at bruge og/eller tillade os at bruge alle patentrettigheder, varemærkerettigheder, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder vedrørende dit Eget Materiale, således vi kan inkludere materialet i Tjenesten og licensere det i overensstemmelse med disse betingelser.

Du forstår, at indholdet i Eget Materiale ikke afspejler vores meninger eller vores medarbejderes eller agenters meninger, og at vi ikke tager ansvar for Eget Materiale eller for skader pådraget som følge af dit upload af Eget Materiale. Vi har ret til at afvise indlæg eller fjerne allerede tilføjet Eget Materiale uden varsel eller information om anledningen hertil. Hvis du tilføjer Eget Materiale, som viser sig at være ulovligt, krænker tredjeparts rettigheder, eller som vi finder stødende eller tvivlsom, kan vi informere relevante personer og/eller myndighederne.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

Du accepterer at vi, med undtagelse af dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed, ikke er ansvarlig over for dig eller andre for tab eller skade, der kan henføres til eller på nogen måde er forbundet med disse betingelser eller brug af Tjenesten eller informationen. Ansvarsfraskrivelsen omfatter alle typer af skader, direkte og indirekte (f.eks. tab af indkomst eller forretningsvirksomhed). Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller forsinkelser i Tjenesten, f.eks. pga. a) at du har givet os urigtige oplysninger, b) at du har slettet en del af en Tjenesten, eller c) at du ikke følger instruktionerne for brug af Tjenesten.

7. FORÆLDRENES ANSVAR

Alle vores brugeres - men i særdeleshed børns - sikkerhed og velfærd vedrører os. Forældre, der tillader deres børn at bruge Tjenesten bør overvåge og hjælpe dem. Tjenesten er designet til at appellere til et bredt publikum. Vi vil minde forældre om, at de er ansvarlige for at overvåge deres børn og afgøre, om Tjenesten er passende for deres børn.

8. SKADESLØSHOLDELSE

Hvis du skulle have nogen ret eller krav mod en anden bruger på grund af brugen af Tjenesten skal en sådan ret, krav eller tvist føres uafhængig af og uden tilknytning til os. Du skal også skadesløsholde os for eventuelle krav, skadeserstatning og omkostninger som følge af din manglende overholdelse af disse betingelser, gældende lovgivning eller på grund af din (mis)brug af Tjenesten eller informationen.

9. SUSPENSION OG OPHÆVELSE

Vi har ret til straks at ophæve disse betingelser og/eller suspendere din adgang til Tjenesten, hvis du ikke følger betingelserne, handler i strid med loven eller hvis vi lukker hele eller dele af Tjenesten ned.

10. KONKURRENCER

Når du deltager i en konkurrence, vil vi gøre dig opmærksom på særlige regler eller restriktioner, der gælder for konkurrencen (hvis nogen), samt vores generelle konkurrencereglerne.

11. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores retningslinjer for Personoplysninger er en del af betingelserne og indeholder regler for, hvordan vi behandler dine Personoplysninger. Ved eventuelle spørgsmål finder du kontaktoplysninger i vores retningslinjer for Personoplysninger.

12. ANDRE WEBSIDER

Tjenesten kan indeholde links til andre websider, der ikke kontrolleres af os. Disse betingelser gælder kun for din brug af Tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre websider. Links til andre websider betyder ikke, at vi står inde for eller bekræfter websiden eller dens indhold.

13. ÆNDRINGER AF BETINGELSER

Vi har ret til at ændre betingelserne fra tid til anden. Det meddeles i introduktionen til betingelserne, hvornår de sidst er opdateret, samt de seneste ændringer inden for tre (3) måneder fra den respektive forandring indtraf. Hvis du fortsætter med at bruge Tjenesten, efter vi har informeret om ændringerne, accepterer du de justerede betingelser. Du er selv ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere, om betingelserne er blevet ændret. Hvis du ikke accepterer ændringer i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge Tjenesten.

14. OVERDRAGELSE

Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse. Vi kan overdrage betingelser og vore rettigheder og forpligtelser til tredjepart uden dit forudgående samtykke.

15. LOVVALG OG DOMSTOL

Tjenesten henvender sig til et dansk publikum. Vi kan ikke garantere, at Tjenesten overholder andet lands love. Dansk lov gælder for betingelserne og enhver tvist skal afgøres ved dansk domstol. •